bestyrelsesmødereferat

Seneste mødereferat kan downloades nedenfor:

Referat af bestyrelsesmøde den 08 november 2021.pdf