Om Vandværket

Ødis Vandværk blev stiftet som andelsselskab i 1937 og blev 1. april 2014 omdannet til et Amba. Vandværket består af 2 vandværker ; Ødis og Drenderup. De 2 vandværker blev sammenlagt 1. januar 2020 og udgør i i dag ét samlet vandværk. Selskabets navn er Ødis Vandværk Amba.

Ødis Vandværk blev opført 1996 og Drenderup Vandværk opført 1987. Vandværkerne leverer vand til ca. 320 forbrugere heraf enkelte erhverv/landbrug. Boringer ved Ødis Vandværk har boredybde på hhv. 62,5 og 51,5 meter. Boredybde ved Drenderup Vandværk er 63,5 meter (tvillingeboring).
Der udpumpes samlet ca. 35.000 m3 vand årligt med hårdhedsgrad på ca. 10 dH.