Om Vandværket

Ødis Vandværk blev stiftet som andelsselskab i 1937 og blev 1. april 2014 omdannet til et Amba. Vandværket består af 2 vandværker ; Ødis og Drenderup. De 2 vandværker blev sammenlagt 1. januar 2020 og udgør i i dag ét samlet vandværk. Selskabets navn er Ødis Vandværk Amba.

Ødis Vandværk blev opført 1996 og Drenderup Vandværk opført 1987. Vandværkerne leverer vand til ca. 330 forbrugere heraf enkelte erhverv/landbrug. Boringer ved Ødis Vandværk har boredybde på hhv. 62,5 og 51,5 meter. Boredybde ved Drenderup Vandværk er 63,5 meter (tvillingeboring).
Der udpumpes samlet ca. 35.000 m3 vand årligt med hårdhedsgrad på ca. 10 dH.Forsyningsområdet dækker i retning fra Ødis mod Vamdrup, Ødis-Bramdrup, Taps, Fovslet og Hjarup.
Vandet pumpes op fra indvindingsområde syd for Ødis, samt ved værket i Drenderup.

Nyt fra Ødis Vandværk

Det 27 år gamle vandværk i Ødis bliver i disse dage opdateret og igen gjort tidssvarende.

Værket får en mindre tilbygning på sydsiden, der kommer til at bestå af et nyt indgangsparti, hvor udetøj og udesko kan skiftes, og hænderne kan vaskes, inden servicefolk og andre besøgende træder ind i den rene zone, hvor vores drikkevand bliver renset, beluftet og lageret. 

Foruden indgangspartiet er det blevet plads til et toilet, så håndværkere og servicefolk ikke længere behøver at benytte kirkens- eller forsamlingshusets. 

Tilbygningen får også et redskabsrum til havetraktoren, generatoren mv., som ellers hidtil har været opbevaret i en stålcontainer, der er placeret på vandværkets grund ned mod søen. Denne container vil nu blive fjernet fra matriklen. 

Tilbygningen bliver opført i røde sten som den øvrige del af værket, og med fladt tag. 

Vandværket får i samme ombæring udskiftet de hvide sternplader hele vejen rundt, da disse ikke længere er kønne og generelt er i dårlig stand. 

Byggeriet gik i gang i starten af september, og det skrider planmæssigt fremad. Det forventes at byggeriet er endelig afsluttet i december.


Siden opdateret 03.03.2024