bestyrelsen

Ødis Vandværk er etableret som et andelsselskab med begrænset ansvar (Amba). Andelshavere (medejere) er alle som

har tinglyst ejerskab til en matrikel, som er tilsluttet vandværkets ledningsnet. Andelshaverne hæfter kun med den indskudte kapital og har således IKKE solidarisk hæftelse. Vandværket har en bestyrelse på 5 medlemmer, som på skift er på valg ved den årlige generalforsamling. Der afholdes normalt 3 bestyrelsesmøder og én generalforsamling årligt.

Har du lyst til at være med i vandværkets bestyrelse? - kontakt endelig vandværkets formand eller kasserer - vi er meget interesseret i at høre fra dig.

Bestyrelsen består af:

Anders Dahl (formand)
Inge M. Thomsen (kasserer)
Kristian Frandsen (vandværkspasser)
Jens Leth-Pedersen
Jesper Lyngsø