Takstblad

Vandværkets takstblad gældende for 2023 kan downloades nedenfor:

Bemærk at det på vandværkets generalforsamling sommeren 2021 blev besluttet at indføre renoveringsbidrag. Det er nødvendigt for at sikre, at vandværket mange år frem fortsat kan levere godt og rent drikkevand til forbrugerne. 

Bidraget opkræves fra og med 1. april 2022 og 2 år frem. 


2023, takstblad.pdf
2022, takstblad.pdf