Takstblad

Vandværkets takstblad gældende for 2024 kan downloades nedenfor:

Bemærk at opkrævning af renoveringsbidrag ophører ved udgangen af 2023. 


2024, takstblad.pdf
2023, takstblad.pdf
2022, takstblad.pdf