akutte henvendelser


Ved AKUTTE hændelser (f.eks. ledningsbrud eller ingen vand) skal du ringe til:

Vand Schmidt A/S, vagttelf.:
74 56 11 11 (åbningstid hverdag 7-16.30) og
22 70 71 03 (uden for normal åbningstid)

Bemærk at det KUN er ved akutte henvendelser ellers ringes til vandværkspasser Kristian Frandsen på telf.: 26 39 82 92 (i dagtimerne!). Drejer din henvendelse sig om egen installation (installation efter måler) kan Vamdrup VVS, Kaj Hjort, kontaktes på telf.: 40 37 07 41.

OBS: Vær opmærksom på, at installationen efter hovedvandmåleren er din egen - også den del der er nedgravet mellem måler og bygning! Du har derfor selv ansvar for vandspild fra hovedmåleren og ind på egen grund! (bemærk at enkelte ejendomme også er forsynet med bimåler - det er stadig fra hovedvandmåleren vandspild regnes!)

Ødis Vandværk Amba foretager én gang årligt (i januar måned) fjernaflæsning af alle målere. Målertal indberettes til Vandværkernes EDB Service og BlueKolding for slutopgørelse og afregning af spildevandsafgifter. Ejer er selv forpligtet til at kontrollere, at oplysninger er korrekte. Vandværket udleverer gerne, på ejers forlangende, oplysninger på den indberettede vandmængde.