Vandværkets Kontaktoplysninger (ikke akutte henvendelser):Formand: Anders Krogsgaard, Vamdrupvej 3, Ødis, 6580 Vamdrup
Telf.: 30341759 (gerne SMS)
Mail: formand488@voresvandvaerk.dk

Kasserer: 
Inge M. Thomsen, Skovvang 3, Ødis, 6580 Vamdrup
Telf.: 20142071
Mail: 488@voresvandvaerk.dk

Vandværkspasser:
Kristian Frandsen, Skovvang 7, Ødis, 6580 Vamdrup
Telf.: 26398292