budget og regnskab

Ødis Vandværks budget og/eller regnskab kan rekvireres af andelshavere ved henvendelse til vandværket på kontaktsiden (mail). Materialet sendes som e-mail. Husk at oplyse både navn, adresse og e-mail ved henvendelse.